Anasayfa Hakkımızda Müze Atölyeler Sergi salonları İletişim Site Haritası

Kültürpark Sanat Atölyeleri

 -HAKKINDA
Kültürpark Sanat Galerisi Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Resim Heykel Müzesi'ne bağlı bir birim olarak İzmir'in kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam etmektedir. Kültürpark Sanat Galerisi;plastik sanatlar alanında, ülkemizdeki ve dünyadaki çağdaş eserleri sergileyerek tanıtmak, bu alandaki birikimi gelecek kuşaklara aktarmak, bu yolla plastik sanatları tanıtarak ülke kültürüne katkıda bulunmak, kendi alanı ile ilgili bilimsel çalışmalar ve eğitim faaliyetlerini düzenlemek amacıyla hizmet vermektedir.
Kültürel,sanatsal değerlerin tanıtımını yapmak, yaptırmak, bu amaçla seminer, sempozyum, panel, konferans, sergi, festival, yarışma, gösteri, misafir sanatçı programı (artist residence) düzenleyecek ve bu kişilerle işbirliği yaparak etkinlikler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Kültürpark Sanat Galerisi toplumun her kesmine sanat bilincini oluşturmak, yoluyla toplumu eğitmek, çağdaş Türk sanatının yurtiçi ve yurtdışında, dünya sanatının da ülkemizde tanıtılmasına katkıda bulunarak İzmir kültür ve sanat yaşamında aktif bir merkez konumunda olmayı planlamaktadır.
Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi gerçekleştireceği ''kültür ve sanat'' etkinliklerine verilecek katkılarda daha çok gelişecek ve geliştikce hedefleride büyüyecektir.