Anasayfa Hakkımızda Müze Atölyeler Sergi salonları İletişim Site Haritası

Sanatçıların Gelir vergisinden muhaf olabilmeleri için yapması gerekenler.

 Gelir vergisinden muaf olmak istiyorum ne yapmalıyım?
 
 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde “Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video bandı, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve İnternet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.” hükmünün yer almaktadır. Bu muafiyetten yararlanılabilmesi için; eser sahipleri tarafından meydana getirilen çalışmaların 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen eser kapsamında olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Bu işlem için, gelir vergisinden muaf olmak istediğinizi içeren bir dilekçenin ve bu dilekçe ekinde eserlerinize ilişkin görüntülerin yer aldığı CD’ nin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüz, çalışmalarınızın eser olduğu sonucuna varması halinde, bu yöndeki cevabi yazımız tarafınıza gönderilmektedir. Genel Müdürlüğümüzün bu cevabi yazısı ile Maliye Bakanlığına başvurulması gerekmekte olup Maliye Bakanlığı ise muafiyetten yararlanıp yararlanamayacağımız hususunda nihai kararı vermektedir.